O naší firmě

Identifikační údaje o společnosti

Firma ARTECH spol. s r.o., byla založena společenskou smlouvou dne 25. srpna 1997 a byla zapsána dne 29. srpna 1997 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 12768.

sídlo společnosti: ARTECH spol s r.o., Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1
provozovna společnosti: ARTECH spol s r.o., Žižkova 152, 436 01 Litvínov (doručovací adresa)
identifikační číslo: 25 02 46 71
daňové identifikační číslo: CZ25024671
jednatel: Ing. Ludvík Šavel
prokurista: Ing. Miroslav Kroupa
telefon: +420 476 111 782
fax: +420 476 754 151
e-mail: artech@artech.cz
http: www.artech.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
pobočka Litvínov
č.ú.: 787186110217 / 0100

Předmět činnosti

 • projektová činnost ve výstavbě
 • inženýrská činnost ve výstavbě
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • realitní činnost
 • posuzování vlivů na životní prostředí
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob organizování výběrových řízení

Profil firmy

ARTECH spol. s r.o. je moderní prosperující společnost, která navázala na dlouholeté zkušenosti odborných pracovníků a specialistů, kteří v roce 1997 společnost založili. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední projektové organizace. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby
ARTECH spol. s r.o. spolupracovala s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů.
Těžištěm činnosti však nejsou jen projektové a inženýrské činnosti, ale dále vedení a řízení staveb a další navazující služby, včetně procesu EIA, SEA a IPPC.

Společnost poskytuje služby zákazníkům ve všech sférách, tj. veřejnému sektoru (státní správa; místní samospráva; rozpočtové, příspěvkové a další neziskové organizace), podnikatelském sektoru (právnické i fyzické podnikatelské subjekty) i soukromému sektoru (individuální výstavba).

Základní priority

Poskytovat kvalitní a odborné služby s maximálními zárukami pro zákazníka (odborná způsobilost, záruky za jakost, obchodní garance).
Odpovědnost k veřejným zájmům.
Garantovat seriozní partnerské vztahy s obchodním partnerům

Společnost je kompaktním týmem pracovníků - profesionálů v oblasti projektové přípravy a provádění staveb, jejichž zkušenosti a odborná zdatnost jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvalitních a kvalifikovaných služeb.

Integrovaný systém řízení

Oblasti působnosti společnosti

Činnost společnosti ARTECH spol. s r.o. pokrývá všechny oblasti investiční výstavby, zejména následující oblasti:

 • občanské stavby, vč. rekonstrukcí staveb a obnovy památek
 • sanace a rekultivace, odstranění starých ekologický zátěží na území určeném pro výstavbu průmyslových zón,
 • řešení majetkoprávních vztahů v daném území,
 • dopravní stavby - silniční a železniční napojení průmyslových zón na stávající dopravní infrastrukturu,
 • inženýrské a vodohospodářské stavby související se zajištěním energií pro provoz průmyslových zón,
 • průmyslové stavby - budovy pro výrobní haly, administrativu a sociální zázemí pracovníků.

ARTECH spol. s r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v projektové přípravě a realizaci staveb, a to jak formou zajištění výstavby na klíč, tak i s možností zajišťovat jednotlivé fáze realizace záměrů postupně a samostatně.

 
ARTECH spol. s r.o. - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz
o nás   |   služby   |   reference   |   oprávnění   |   kontakty
© 2010 ARTECH spol s.r.o.   |   Developed by BOMTON agency