Oprávnění

Společnost realizuje své činnosti prostřednictvím odborně způsobilých osob, které jsou oprávněny vykonávat vybrané činnosti dle příslušných obecně závazných předpisů tj.

Projektové práce a řízení staveb

dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Geologické práce

dle zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích

Posuzování vlivů staveb a činností na životní prostředí (E.I.A.)

dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

Pro profesionální poskytování služeb je společnost vybavena špičkovou CAD technikou pro 2D i 3D projektování. Firma disponuje rovněž vlastní moderní reprografickou technikou.

Firma je nadstandardně pojištěna z odpovědnosti za škodu a to na pojistnou částku 30 mil. Kč.

 
ARTECH spol. s r.o. - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz
o nás   |   služby   |   reference   |   oprávnění   |   kontakty
© 2010 ARTECH spol s.r.o.   |   Developed by BOMTON agency