Vybrané referenční projekty

Občanská, bytová a zdravotní výstavba

 • Střední škola stavební a technická - Kampus řemesel Ústí nad Labem
 • Střední škola technická, Most Velebudice – rekonstrukce školního areálu
 • Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí
 • Aquapark Chomutov - Oddychové a relaxační centrum
 • Střední škola technická, Most Velebudice, sportovních areál – stadion
 • Rekonstrukce historických objektů Terezín – projekt oživení historických památek
 • Gymnázium Most - stavební úpravy v ul. Majakovského
 • VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPgŠ a SZŠ Most
 • Zástavba rodinných domů Litvínov Hamr
 • Dostavba sportovního areálu u Zimního stadionu v Litvínově
 • Novostavba objektu v areálu rehabilitačního ústavu REMED s.r.o. Meziboří
 • Hotel Loučky Litvínov
 • Vzdělávací středisko Střední odborné školy Varnsdorf
 • Studie hotelu Klínovec
 • Výstavba velkoprodejny Lidl Most
 • Dostavba městské sportovní haly v Mostě
 • Rekonstrukce porodnice a šestinedělí Nemocnice s poliklinikou Most
 • Fasáda administrativní budovy Chemopetrol, a.s.
 • Úpravy přírodního areálu Ressl v Mostě
 • Architektonizace a regenerace panelových domů Bytového družstva Mácha v Mostě
 • Rekonstrukce obchodně provozních objektů Palác Kodaňská Praha
 • Generální oprava Základní školy v Litvínově – Hamru
 • Obchodní centrum OBI v Mostě, Chomutovská ul.
 • Zástavba rodinných domů v Mostě, Pod nemocnicí

Dopravní stavby

 • Silniční obchvat města Chomutov
 • Most přes Labe ve Štětí
 • Rekonstrukce mostů ev. č. 22535-1 a 22535-2 Zálužice (Ohře) – tato stavba získala titul „Sanační dílo roku 2010“
 • Průmyslová zóna Triangle Žatec - dopravní napojení a výstavba technické infrastruktury
 • Dopravní řešení ul. Skupy v Mostě
 • Obchvat Roudnice nad Labem
 • Rekonstrukce rychlostní komunikace R63 - Bystřany - Řehlovice
 • Rekonstrukce křižovatek dopravního systému města Litvínov.
 • Návrh dopravního opatření při rekonstrukci silničního mostu před areálem DHL v Záluží pro MUS, a.s. č
 • Kruhová křižovatka na ulicích Velebudická a Lipová v Mostě
 • Letiště Most
 • Okružní křižovatka na ulicích Moskevská a Rudolická v Mostě
 • Okružní křižovatka Most - Vtelno

Historické stavby

 • Hrad Osek - Rýzmburk - zpracování průzkumů a podkladových studií mapujících vývoj hradu
 • Stavebně historický a stavebně technický průzkum pivovaru v Bílině
 • Studie využitelnosti historického pivovaru v Bílině
 • Rekonstrukce historického plavebního kanálu Fláje - Clausnitz
 • Projekt sanací historického pivovaru v Bílině
 • Studie proveditelnosti zámku Litvínov
 • Studie využitelnosti zámku Litvínov

Průmyslové stavby

 • Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty – stavba získala titul Stavba roku 2012
 • Výrobní závod Grammer CZ - Projekt Most II.
 • GasNet, s.r.o. (RWE) - projektové dokumentace a výkon inženýrské a realitní činnosti v oblasti plynárenství, v roce 2014 byla naše společnost ohodnocena titulem Strategický partner roku 2014.
 • Výstavba areálu a rekonstrukce technologie NDS 6 – DIAMO, s.p.
 • Výrobní závor Grammer – studie
 • Větrný park Chomutov - výstavba větrných elektráren
 • Závod na výrobu hlav automobilových motorů - NEMAK Europe s.r.o.
 • Čistá paliva - Česká rafinérská a.s.
 • Kompletní rekonstrukce ledové plochy a strojovny zimního stadionu HC Chemopetrol a.s.
 • Studie rozšíření území a intenzifikace využití Průmyslové zóny Velebudice
 • Český mobil Siemens a.s. Praha
 • Modernizace válcovny trub 2 - jemné profily Železárny Chomutov
 • Zajištění bezpečného provozu výrobny OXO Chemopetrol, a.s.

Sanace a rekultivace, odstranění starých ekologických zátěží, EIA

 • Asanace skládky průmyslových odpadů Chabařovice Ústí nad Labem, ČR
 • Projekt sanace a rekultivace odkališť sp. DIAMO v areálu MAPE Mydlovary
 • Projektová dokumentace sanace odkaliště K IV/D - PLPR Mydlovary pro DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram
 • Likvidace areálu úpravny Příbram - Březové Hory včetně sanace souvisejícího území
 • Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu, areály: Důl Hamr I – areál jámy č.3, Centrální dekontaminační stanice CDS a Areál chemické úpravny
 • Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a v areálu UNIPETROL, a.s
 • Sanace Severočeské plynárenské a.s.
 • Skládky popílků K1-K4 (3. etapa) zbytkové lokality popelových skládek K1-K4 v lokalitě Chemopetrol, a.s.
 • Supervize při sanaci podloží závodu Spolchemie
 • Průmyslová zóna Triangle Žatec - sanace starých ekologických zátěží
 • Návrh opatření k nápravě starých ekologických zátěží v Sokolovské uhelné a.s.
 • Stanovení škod po záplavách v Ústeckém kraji
 • Intenzifikace skládky komunálního odpadu CELIO a.s.

Inženýrské a vodohospodářské stavby

 • GasNet, s.r.o. (RWE) - projektové dokumentace a výkon inženýrské a realitní činnosti v oblasti plynárenství, v roce 2014 byla naše společnost ohodnocena titulem Strategický partner roku 2014.
 • Kanalizace Dolní Podluží
 • Jednotná kanalizace a vodovod Rumburk severní lokalita
 • Plynofikace obcí Solopysky, Domoušice, Konětopy, Pnětluky a Lhota p.Džbánem
 • Revitalizace Černého rybníka st. Hraběcí Velký Šenov
 • Rekonstrukce vodovodu Ressl v Mostě
 • Kanalizace v Průmyslové zóně Joseph Polerady - Most
 • Inženýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Most Vtelno
 • Splašková kanalizace - Vtelenské sady - Most
 • Dešťová kanalizace Most Velebudice

Urbanismus, architektura, revitalizace

 • Studie revitalizace Hornojiřetínské a Růžodolské výsypky
 • Vypracování rámcové zastavovací studie areálu Matylda v Mostě
 • Architektonizace středu města Lom
 • Urbanistická studie - průzkumy a rozbory Meziboří
 • Urbanistická studie - zástavba RD Louny - Nad tratí
 • Revitalizace obytného souboru Vinohradská - Litvínov
 • Urbanistická studiesouboru rodinných domův Hamru - pod Písečnou
 • Studie sportovně rekrea ního areálu Koldům Litvínov
 • Areál letních sportů v Litvínově
 • Změna územního plánu obce Petrovice - větrný park

Marketingové studie, koordinace realizace staveb, supervizní činnost

 • Supervizní činnost při opatření k nápravě starých ekologických zátěží Důl Kohinoor - Palivový kombinát Ústí nad Labem, s.p.
 • Investiční záměry staveb silnic v Ústeckém kraji
 • Průmyslová zóna Triangle Žatec - studie variantního řešení
 • Supervizníčinnost při opevnění svahů - protiabrazivní opatření - skládka Chabařovice
 • Průmyslová zóna Triangle - studie koordinace postupu prací (II. etapa)
 • Dopravně zbožové centra Lovosice - Technologicko-ekonomická studie
 • Studie rozšíření území a intenzifikace využití Průmyslové zóny Velebudice
 • Studie využitelnosti objektu Citadela VI - Litvínov
 • Studie využití části objektu č.p. 12 nám. Míru, pro potřeby MÚ Litvínov
 
ARTECH spol. s r.o. - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz
o nás   |   služby   |   reference   |   oprávnění   |   kontakty
© 2010 ARTECH spol s.r.o.   |   Developed by BOMTON agency