Komplexní nabídka služeb

ARTECH spol. s r.o. nabízí svým klientům komplexní služby v projektové přípravě a realizaci staveb, a to jak formou zajištění výstavby na klíč, tak i s možností zajišťovat jednotlivé fáze realizace záměrů. Projektová a inženýrská příprava výše uvedené investiční výstavby zahrnuje tyto fáze:
 • návrhy staveb, investiční záměry, rozvojové studie,
 • technickoekonomické studie, studie proveditelnosti,
 • obstarání průzkumů, posudků, geodetických prací a dalších podkladů,
 • dokumentace a posudky hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci (IPPC),
 • územně plánovací podklady a dokumentace včetně inženýrských činností,
 • dokumentace a inženýrské činnosti k územnímu řízení,
 • dokumentace a inženýrské činnosti ke stavebnímu řízení,
 • dokumentace pro provedení stavby - realizační projekty,
 • dokumentace a inženýrské činnosti pro vyhledání zhotovitele stavby, odborná spolupráce při zadávání veřejných zakázek,
 • autorský dozor projektanta při realizaci stavby,
 • inženýrská činnost při realizaci stavby - stavební dozor.
 
ARTECH spol. s r.o. - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz
o nás   |   služby   |   reference   |   oprávnění   |   kontakty
© 2010 ARTECH spol s.r.o.   |   Developed by BOMTON agency